แรงบันดาลใจจาก ...เสน่ห์ของสายน้ำ บ้านไม้ริมน้ำ สองฝั่งคลอง แบบวิถีไทย ในบรรยากาศเงียบสงบ
เป็นบ้านพักริมคลองแควอ้อม 2 หลังบนเนื้อที่ 2 ไร่
บ้านทุกหลังมีลานบ้าน กว้างขวาง มีศาลาท่าน้ำ เพื่อสัมผัสกับสายน้ำอย่างใกล้ชิด
มีต้นลำพูพัดพริ้วไหวริมชายคลอง เพื่อให้ความร่มเงาร่มรื่น
มีคูคลองน้ำ ร่องสวน ต้นลิ้นจี่ และต้นไม้นานาชนิด
บรรยากาศรอบๆ บ้านยังคงเป็นธรรมชาติแบบบ้านสวน
และที่นี่...คือเสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลายของอัมพวา